Kalijum


Kalijum

Opšte karakteristike

Kalijum pripada Ia grupi  periodnog sistema i svrstan je u grupu alkalnih metala. Kalijum je sedmi element po nalaženju u zemljinoj kori i čini 2,4 % mase zemljine kore. Sličan je natrijumu i veoma brzo se oksiduje na vazduhu. Večina minerala kalijuma je nerastvorna. Raspadaju se u vodi dajući vodonik i pale se sponatno. Mnoge soli kalijuma su hemijski značajne: hidroksidi, nitrati, karbonati, hloridi, hlorati, bromidi, jodidi, cijanidi, sulfati i hromati. Veoma se mnogo koristi u đubrivima, staklima i ograničeno u hemijskoj industriji.

Poreklo u vodi

Iako je po hemijskim svojstvima sličan natrijumu, ovaj jon se ređe sreće u vodama., bez obzira na dobru rastvorljivost njegovih soli. Njegov glavni izvor u podzemnim vodama su lako rastvorljive soli koje učestvuju u građi sonih ležišta kao i kalcijumski feldspati u procesu raspadanja magmatskih stena. U malomineralizovanim vodama maksimalna koncentracija jona kalijuma iznosi 4-10 % od koncentracije jona natrijuma. Međutim njegova koncentracija je najveća u malomineralizovanim vodama.
Medicinski aspekti
Kalijum je potreban za regulaciju vode u ćelijama. On čuva osmotski pritisak. Odgovoran je za prenos nervnih impulsa i mišićne kontrakcije. Kalijum pomaže očuvanju ravnoteže fluida, što pomaže sprečavanju dehidratacije i zadržavanja viška tečnosti u organizmu. Postoje i istraživanja koja ukazuju da kalijum može biti koristan u borbi protiv raka.

– Pozitivna dejstva:

Učestvuje u održavanju acido-bazne ravnoteže i osmotskog pritiska. Igra važnu ulogu u kontrakciji mišića (naročito srčanog mišića), sprovođenju nervnih impulsa, akciji enzima i funkcionisanju ćelijske membrane. Značajan je u procesu fosforilizacije i stvaranja rezervnog glikogena u jetrinim ćelijama.

Nedostatak kalijuma pri mešovitoj ishrani je praktično nemoguć, jer gotovo sve namirnice sadrže kalijum u dovoljnim količinama. Do nedostatka može doći usled gubitka kalijuma iz ćelija i to ako postoji sklonost ka acidozi, kod pojačanog mišićnog rada, hipertireoidizma, dijabeta, visoke febrilnosti, gastroenteritisa i enterokolitisa.

– Negativna dejstva:

Moguć je prevelik unos kalijuma. Indiakcije ove pojave su umor, slabost, slabljenje sluha i metalan ukus u ustima.

Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU kalijum je parametar koji se ne prati (Directive 98/83/EC). Prema našem pravilniku za pijaću vodu granična vrednost za kalijum je 12 mg/l (Sl. list SRJ, 42/98)