Natrijum


Natrijum

Opšte karakteristike

Natrijum pripada Ia grupi periodnog sistema i svrstan je u grupu alkalnih metala. Najvažnija jedinjenja su: kuhinjska so (NaCl), soda (Na2CO3), soda-bikarbona (NaHCO3). kaustiča soda (NaOH), natrijum-fosfat, natrijum-tiosulfat i boraks (NaB4O7x10H2O). Jedinjenja natrijuma se koriste u industriji papira, stakla, sapuna, tekstila, naftnoj, hemijskoj i metalnoj industriji. Natrijum je prirodni sastojak sirove vode, ali je njegova koncentracija dodatno povećana industrijskim zagađenjem, kao što je tretman puteva solima zimi, spiranje kišnicom i rastvori sapuna i deterdženata.

Poreklo u vodi

Po rasprostranjenju u podzemnim i prirodnim vodama jon natrijuma je mđu prvima po zastupljenosti. Među katjonima u vodama on čini više od polvine ukupnog sadržja svih ostalih katjona. U podzemnim vodama natrijum može biti vezan za sedimente morskog porekla kao i za dobro rastvorljiva ležišta halita. Može biti vezan za pojave feldspata i feldspatoita. U malomineralizovanim vodama jon natrijuma se najčešće sreće u koncentracijama od nekoliko mg/l do nekoloki desetina mg/l. S povećanjem mineralizacije povećava se i koncentracija natrijuma. 

Medicinski aspekti

Natrijum je bitan u razmeni vode između ćelija i intracelularnih tečnosti. Bitan je i u radu mišića, tako što dovodi do stvaranja kontrakcija.

Pozitivna dejstva:

Potreban je za stvaranje hlorovodonične kiseline u želucu. Učestvuje u regulisanju permeabilnosti ćelija. Održava osmotski pritisak. Učestvuje u regulaciji nervno-mišićne razdražljivosti.Nedostatak natrijuma rezultira sa slabošću, oboljenjima, grčevima mišića i u nekim slučajevima i slomom vitalnih funkcija organizma.

Negativna dejstva:

Natrijum je štetan u vodi za piće u visokim koncentracijama (čak i ispod granice ukusa) kod osoba koje pate od kardioloških, bubrežnih i bolesti organa za cirkulaciju. Studijama u Holandiji je potvrđeno da natrijum povećava krvni pritisak.

Maksimalno dozvoljene koncentracije

Prema preporuci EU granična vrednost za natrijum je 200 mg/1 (Directive 98/83/EC), a po našem Pravilniku za pijaću vodu, iz iste godine, je 150 mg/1 (SI. list SRJ, 42/98).

Direktivom Evorpske ekonomske zajednice 80/777/EEC, propisano je da u slučaju ako koncetracija natrijuma u flaširanim Prirodnim Mineralnim Vodama prelazi 200 mg/l, onda se ta voda na etiketi deklariše kao natrijumska,a ako je je sadržaj natrijuma u vodi manji od 20 mg/l vode se može deklarisati kao voda sa malom koncetracijom natrijuma (engl. low-sodium) diet voda. Ovaj kriterijum usvojen je i u domaćem pravilniku (Sl list SCG 53/05). Dodatna ograničenja u sadržaju natrijuma u flaširanim vodama nisu posebno naznačena.