kalcijum

Category

Kalcijum

Kalcijum

Opšte karakteristike

Kalcijum pripada IIa grupi periodnog sistema i spada u grupu zemnoalkalnih metala. Peti je element u Zemljinoj kori..

Više...