kalijum

Category

Kalijum

Kalijum

Opšte karakteristike

Kalijum pripada Ia grupi  periodnog sistema i svrstan je u grupu alkalnih metala. Kalijum je sedmi element po..

Više...