natrijum

Category

Natrijum

Natrijum

Opšte karakteristike

Natrijum pripada Ia grupi periodnog sistema i svrstan je u grupu alkalnih metala. Najvažnija jedinjenja su:..

Više...