voda

Tag

Kalcijum

Kalcijum

Opšte karakteristike

Kalcijum pripada IIa grupi periodnog sistema i spada u grupu zemnoalkalnih metala. Peti je element u Zemljinoj kori..

Više...
Natrijum

Natrijum

Opšte karakteristike

Natrijum pripada Ia grupi periodnog sistema i svrstan je u grupu alkalnih metala. Najvažnija jedinjenja su:..

Više...